İNSAN KAYNAKLARI

Çalışanlarımıza, kendilerini teknik bilgi ve kişisel yetkinlik olarak geliştirebilecekleri ortamı sunmak ve tüm çalışanlarımıza, uygulanabilir, açık ve anlaşılır kariyer gelişim ve planlama sistemini kurmak ve devamlılığını sağlamak. Yüksek performansı ödüllendirmek, görev ve sorumluluklara göre oluşturulan adil ücret sistemini uygulamak, firma kültürünü ve kurumsal değerleri benimseyen, firma prensiplerine uygun çalışanlara sahip olmaktır. Böylece firmamızın, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı açısından fark yaratan bir kuruluş olmasını sağlamaktır.